Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej:


Jacek Woźnicki
jacek.woznicki@km.ump.pl
telefon/fax: 024 367 51 67

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej:

Piotr Milner
piotr.milner@km.ump.pl
telefon: 024 367 51 47