Przedmiot i zakres działalności Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.:

    1. Świadczenie usług dla ludności miasta Płocka w zakresie transportu zbiorowego.
    2. Świadczenie na rzecz Gminy – Miasto Płock usługi w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania\
    3. Wykonywania zadań własnych Gminy – Miasto Płock z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Z 2019, poz. 688, poz.1570 oraz z 2020 r. poz. 284).wykonywania zadań własnych Gminy – Miasto Płock z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Z 2019, poz. 688, poz.1570 oraz z 2020 r. poz. 284).wykonywania zadań własnych Gminy – Miasto Płock z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Z 2019, poz. 688, poz.1570 oraz z 2020 r. poz. 284).wykonywania zadań własnych Gminy – Miasto Płock z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Z 2019, poz. 688, poz.1570 oraz z 2020 r. poz. 284).
    4. Wykonywanie usług takich jak:
    • naprawy i przeglądy techniczne pojazdów samochodowych
    • usługi reklamowe
    • sprzedaż paliw
    • inne usługi w tym także w zakresie transportu zbiorowego dla ludności innych gmin ościennych 

     

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 27 listopada 2006, godzina 09:45)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 696 924
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 marca 2023, godzina 08:53
  • Historia aktualizacji

  • 16 marca 2023, godzina 08:53 Aktualizacja dokumentu
    01 lipca 2020, godzina 13:43 Aktualizacja danych
    28 listopada 2006, godzina 08:00 Aktualizacja danych
    27 listopada 2006, godzina 10:03 Aktualizacja danych