Płock dnia 15.12.2014r.

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

1. Zamawiający : 

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:  pn.-pt.   7 00 - 1500

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest  wynajem 3 następujących autobusów turystycznych 

 

 

 

MAN Lion’s Star R 02 rok prod. 2003 przebieg 471.891 km

 

Mercedes  Benz O 350-15 RHD  rok prod. 1998 przebieg 639.905 km

 

Irisbus Midirider 395 E rok prod. 2005 przebieg 253.909. km

 

 

 

na okres trzech lat od daty podpisania umowy , z możliwością jej  przedłużenia na następne okresy

 

 

 

 

 

 

 

3. Termin, miejsce i forma składania ofert

 

  1. Wstępna ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w   terminie do dnia 30.12.2014 r.  do godz. 10.00.  z dopiskiem na kopercie „wynajem autobusów turystycznych”

  2. Oferta winna zawierać kwotę miesięczną netto oraz brutto  za wynajem każdego z  oferowanych autobusów

  3. Zamawiający zaprosi wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do ostatecznych negocjacji.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie przedmiotowego postepowania.

 

 

 

4. Osoby do kontaktu:

 

Wiceprezes Marcin Uchwał –24 367-51-10

 

Samodzielny Specjalista – Jacek Woźnicki- 24 367-51-67

 

Specjalista Mirosław Budek – 24 3671-51-61 – stan techniczny pojazdów

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 18 grudnia 2014, godzina 09:49)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 665
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji