Płock, dnia 23 grudnia 2016 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.”

 

 

 

Na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zawiadamia o:

 

 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

 

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

 

ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń

 

 - cena 511.024,29 zł – 90 punktów

 

- dodatkowe warunki ubezpieczenia – 9,30 punktów

 

Razem 99,30 punktów

 

 Uzasadnienie:

 

Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz otrzymała największą liczbę punktów.

 

 2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres

Kryterium oceny

Cena

Suma przyznawanych punktów

Liczba przyznanych punktów

1.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Region Centralny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Warszawie   

 

ul. Konstruktorska 13          00-838 Warszawa

 

Cena

90%

697.889,73 zł

90

65,90

Dodatkowe warunki ubezpieczenia

10%

-

10

4,50

Razem

100

70,40

 

 3. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

4. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

5. Unieważnienie postępowania.

 

Nie dotyczy

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 23 grudnia 2016, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 670
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji