Płock dn. 28.05.2009 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

„Komunikacja  Miejska - Płock” Sp. z o.o., 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17

OGŁASZA  PISEMNY  PRZETARG  PUBLICZNY

NA SPRZEDAŻ

 

Samochodu osobowego

Samochodu Mercedes Vito 110 D (siedem osób + kierowca) rok produkcji 1997r  nr rej. WP 20711 , przebieg około 420.000 km  – cena   wywoławcza  netto –10.000 zł

 

 

Wyżej wymieniony pojazd  można oglądać w siedzibie spółki KM –Płock sp. z o.o. ,            ul. Przemysłowa 17 w terminie do dnia 2009.06.15. do  godz.  12.00     

             

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium

w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu  tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu  w terminie do dnia 2009.06.15 do godz. 13.00 w kasie  KM – Płock Sp. z o.o. pok. 101

 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną  przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta -zostanie zarachowana na poczet ceny.

                        Wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Zamkniętą kopertę z  zaproponowaną ceną z dopiskiem „Mercedes ” należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 217

 Termin składania ofert upływa w dniu 2009.06.15 o godz. 13.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie KM- Płock sp. z o.o. pok. 215 w dniu 2009.06.15. o godz.13.10.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

p. Robert Pawłowski tel. 24 367-51-54

p. Mirosław Budek 024 367-51-61   

 

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 02 czerwca 2009, godzina 09:46)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 712
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji