Płock dn. 30.06.2015 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

 

„Komunikacja  Miejska - Płock” Sp. z o.o., 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17

 

OGŁASZA  PISEMNY  PRZETARG  PUBLICZNY

 

NA SPRZEDAŻ - II postępowanie

 

 

 

Autobusu turystycznego  IRISBUS 395 E MIDIRIDER  rok produkcji 2005r          nr rej. WP 56410 , przebieg 257322 km  – cena   wywoławcza  netto – 126.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione pojazdy  można oglądać w siedzibie spółki KM –Płock sp. z o.o. ,            ul. Przemysłowa 17 w terminie do dnia 2015.07.10. do  godz.  12.00     

 

             

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu  tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu  w terminie do dnia 2015.07.10 do godz. 12.00  na konto  PEKAO S.A/ I oddział Płock 17124031741111000028910750

 

 

 

 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną  przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta -zostanie zarachowana na poczet ceny.

 

                        Wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

Zamkniętą kopertę z  zaproponowaną ceną z dopiskiem „AUTOBUS TURYSTYCZNY”  należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 217

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 2015.07.10 o godz. 12.00.

 

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie KM- Płock sp. z o.o. pok. 215 w dniu 2015.07.10. o godz.12.10.

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 

 

 

Arkadiusz Chyżyński – tel. 24 367-51-61

 

Jacek Woźnicki- tel. 24 367-51-67

 

 

 

 

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

Parametry techniczne i dokumentacja zdjęciowa na stronie www.kmplock.eu

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 02 lipca 2015, godzina 08:06)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 672
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji