Płock dnia 08.11.2018r.

 

 

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego na  „ usługi bieżnikowania opon dla KM-Płock Sp. z o.o.”

 

 

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ usługi bieżnikowania opon dla KM-Płock Sp. z o.o.” w następujący sposób:

 

 

 

1.     Rozdział III  Przedmiot zamówienia „Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia         pkt. 2. 1) otrzymuje brzmienie:

 

Minimalna głębokość bieżnika  - 15 mm”

 

 

 

2.     Rozdział III  Przedmiot zamówienia „Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia         pkt. 2. 5) otrzymuje brzmienie:

 

„Opona musi posiadać dopuszczenia homologacyjne według przepisów dla opon bieżnikowanych”.

 

3.     Rozdział XIII   Miejsce oraz  termin składania ofert i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

 

1.            Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Komunikacji Miejskiej– Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,  pok. 217 do dn  21.11.2018r. do godz. 10.00

 

 

 

2.            Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu  21.11.2018r. o godzinie  10.30  w  siedzibie zamawiającego, pok. 214.

Szczegółowy opis wzoru bieżnika na stronie  https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 09 listopada 2018, godzina 09:19)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 648
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji