Płock dn. 11.06.2008 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

„Komunikacja  Miejska - Płock” Sp. z o.o., 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17

OGŁASZA III  PISEMNY  PRZETARG  PUBLICZNY

NA SPRZEDAŻ

 

Samochodu osobowego

1) Nissan Primera rok produkcji 1998r  nr rej. WP 12900 rok, przebieg około 365.000 km  – cena   wywoławcza  brutto – 8.000 zł

 

 

Wyżej wymieniony pojazd  można oglądać w siedzibie spółki          KM –Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17 w terminie do dnia 2008.06.25. do  godz.  12.00     

             

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium

w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu  tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu  w terminie do dnia 2008.06.25 do godz. 13.00 w kasie  KM – Płock Sp. z o.o. pok. 101

 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną  przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta -zostanie zarachowana na poczet ceny.

                        Wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Zamkniętą kopertę z  zaproponowaną ceną z dopiskiem „ Nissan ” należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 106.  Termin składania ofert upływa w dniu 2008.06.25 o godz. 13.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie KM- Płock sp. z o.o. pok. 109 w dniu 2008.06.25. o godz.13.10.

 

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Kulpa  tel. 24 367-51-50 lub 51

 

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 11 czerwca 2008, godzina 12:58)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 689
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji