09.09.2009r.

 

 

           

 

 

DOTYCZY : postępowania przetargowego na zakup olejów i środków smarnych 

 

 

 

            Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o. informuje, iż przedmiotowe postępowanie przetargowego zostało unieważnione   zgodnie z art. 93 ust.1 pk.7 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2007 roku nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami tj. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie  ważnej umowy  w sprawie zamówienia publicznego .

 

 

                                                                                                                                            

 

 

                 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 09 września 2009, godzina 13:52)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 709
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji